เว็บสล็อตแตกง่าย จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

เว็บสล็อตแตกง่าย จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

วันนี้ (14 ธันวาคม 250) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 เว็บสล็อตแตกง่าย ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร  ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วย นายมงคล เต็มรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Video Conference ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ เพื่อรับฟังนโยบาย และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2561 จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานการประชุม  และถ่ายทอด Video Conference มาจากห้องประชุมยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม

โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

ได้กล่าวชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการลดอุบัติให้ลดลงกว่าร้อยละ 50 ของเหตุที่เกิดขึ้นจากครั้งที่แล้ว ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุจำนวน 74 ครั้ง บาดเจ็บ 81 ราย เสียชีวิต 4 ราย ทั้งนี้จังหวัดได้กำหนดจุดตรวจหลัก 11 จุด, จุดตรวจรอง 3 จุด, จุดบริการ 10 จุด, และมีด่านชุมชนมากกว่า 18 จุด ซึ่งการกำหนดจุดตรวจจะเน้นพื้นที่ที่มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีการวิเคราะห์ห้วงเวลาที่เกิดขึ้น โดยกำหนดใช้ 6 มาตรการหลัก ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้กล้อง CCTV เกือบ 2,000 กล้อง ในถนนหลักและถนนสายรอง ซึ่งเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทั้งหมด, มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้หยุดดำเนินการ และให้มีการจัดตั้งป้ายเตือนและไฟแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาได้เห็นอย่างชัดเจน, ด้านยานพาหนะ ได้มีการตั้งจุดตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าฉัตรไชย, มาตรการทางทะเล ได้มีการจัดชุดตรวจ เพื่อตรวจสอบสอบท่าเทียบเรือทุกจุด และนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือในแต่ละลำ, ด้านความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุได้มีการบูรณาการกับโรงพยาบาลทั้งหมด, และมีการจัดตั้งจุดตรวจในการเผชิญเหตุ ในกรณีที่เกิดขึ้นทางทะเล

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า จากการรับฟังการชี้แจงสถานการณ์ด้านการข่าว ความพร้อมในการลดอุบัติเหตุทางถนน  การป้องกันอาชญากรรม ในห้วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 ทุกหน่วยได้มีการเตรียมการจัดทำแผนรองรับภารกิจไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม

มีข้อห่วงใยและข้อเน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้เตรียมการและปฏิบัติ พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน ดังนี้คือ

1.ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ให้มีความเหมาะสม

2. ให้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและเพิ่มความเข้มข้นในด้านการข่าว เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ อย่างต่อเนื่อง

3. ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการความปลอดภัยและให้มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังเรื่องของการก่อวินาศกรรม เฝ้าระวังป้องกันเหตุ จุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าเรือ ย่านชุมชน และศูนย์การค้าที่มีประชาชนอยู่จำนวนมาก เพิ่มเติมจากจุดเสี่ยง

4.พื้นที่จัดงานที่มีประชาชนจำนวนมากให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันทุกฝ่าย จัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการปฏิบัติ โดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานเคาท์ดาวน์ สนามบิน ของสถานีขนส่งรถไฟ รถยนต์ทุกประเภท ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ให้ตำรวจทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดแผนการปฏิบัติบนท้องถนนทุกเส้น โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียในช่วงเทศกาล

6.ประสานกับหน่วยทหารส่วนราชการ และภาคประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ริมถนนสายหลักเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนและเป็นที่พักรถของประชาชน

7.ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการดูแลในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตลอดจนการดูแลอาคาร บ้านพัก ของประชาชน เพื่อป้องกันเหตุลักขโมยทรัพย์ ประสานหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการกล้อง CCTV ที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกันทุกจุด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด

8.ให้กระทรวงคมนาคม สำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมถนนจัดตัด ทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ และทางอากาศให้มีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว และขอความร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง รถบรรทุก ให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุก เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุร้ายร้ายในช่วงเทศกาล

9. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประเหตุได้ทันท่วงที

10. ให้กรมประชาสัมพันธ์และทุกหน่วยงาน ที่มีสื่อเป็นของตนเองประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข้อควรระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลอย่างทั่วถึงเพื่อลดอุบัติเหตุ การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุ ในทุกช่องทาง  หากประชาชนจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน ให้แจ้งเข้าโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ สล็อตแตกง่าย