เซ็กซี่บาคาร่า วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด

เซ็กซี่บาคาร่า วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 ธ.ค.60 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เซ็กซี่บาคาร่า นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด นายวิชัย แซ่ตัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต แถลงข่าว “อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561”

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงถึงความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ตว่า 

ปัจจุบันพื้นที่สำหรับทำเกษตรในภูเก็ตลดน้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรดภูเก็ตที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีของผลไม้แห่งอันดามัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่มีลักษณะผลทรงกระบอกขนาดใหญ่ ตาลึก รสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนผลที่กรอบมาก ทำให้มีเสน่ห์เฉพาะ

อย่างไรตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value Added ) ให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตต้องผ่านการยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) ระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practices)เป็นต้น

นายนรภัทร กล่าวต่อไปว่า สับปะรดภูเก็ตต้องมีความปลอดภัยไร้สารเคมี โดยเน้นที่เกษตรอินทรีย์หรือ ออร์แกนิก และต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสับปะรดภูเก็ต ผ่านระบบ QR Code นอกจากนี้ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตผ่านกลไกการขับเคลื่อนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยในการจัดงาน อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 ครั้งนี้

นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้ง ยังใช้สับปะรดภูเก็ตแทนสื่อความหมายอันเป็นมงคล ตามคติความเชื่อของชาวจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ที่เรียกสับปะรดในภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า “อ่องหลาย” อันสื่อความหมายถึงโชคลาภ

การจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดภูเก็ตให้มีมูลค่าสูงเพื่อการสร้างรายได้ที่มั่งคงและยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกของประชารัฐ โดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ร่วมกับชุมชน และทางภาครัฐ หากการบูรณาการสานพลังดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มแข็ง เชื่ออย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมและยกระดับให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตสามารถมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ด้าน นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด 

กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ “สับปะรดภูเก็ต” แคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน”(กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) ด้วยการเปิดจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูกๆ ละ 1,543 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา และ ได้มีการส่งมอบก่อนวันตรุษจีน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น แคมเปญดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถสร้างรายได้จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมากว่า 300,000 บาท จากความสำเร็จที่ผ่านมานี้เอง ในปีนี้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน อ่องหลาย2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 จำนวน 100 ลูก

เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกสับปะรดพันธ์ภูเก็ต “แท้” ซึ่งเหลือพื้นที่ปลูกเพียง2,200 ไร่ ให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้เกษตรกร ให้มีช่องทางการจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตแท้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value Added ) ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และความเป็นมงคล ตามความเชื่อของชาวภูเก็ตที่ว่าการใช้สับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของการไหว้บูชาช่วงตรุษจีน มีความเชื่อว่า ช่วยให้มีโชคลาภตามชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยนของสับปะรดว่า “อ่องหลาย” รวมไปถึงสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ประโยชน์ จุดเด่น และคุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดภูเก็ตที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยสับปะรดทั้ง 100 ลูก เป็นสับปะรดที่ดีที่สุดจากผลผลิตทั้งหมด 7 ล้านลูก

นอกจากนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษสุด นอกจากจะเปิดให้จองสับปะรดราคาลูก 1,543 บาท แล้ว ทางกลุ่มยังได้คัดเลือกสับปะรดออร์แกนิกที่ปลูกในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแปลงสับปะรดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นคนปลูกเอง จำนวน 9 ลูก เปิดให้จองด้วย ในราคาลูกละ 15,430 บาท ซึ่งสับปะรดดังกล่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะส่งมอบให้ผู้จองด้วยตัวเอง ในช่วงตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ ในกล่องในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ระดับโลก Ms.Ludmila letnikova ภายในกล่องมีสับปะรด 1 ลูก เกลือเคยภูเก็ต 1 กระปุก จี้ทองคำมงคลรูปสับปะรด 2 สลึง ส่วนลูกละ 1,543 บาทนั้น จะแตกต่างเพียงไม่มีจี้ทองคำเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด เซ็กซี่บาคาร่า